Przedłużacze gumowe H07RN-F 3 fazowe 5 żyłowe 63 A